Isporuka i implementacija softvera za centralizirani informacijski sustav za upravljanje tehničkim podacima za vodoopskrbne i kanalizacijske mreže kojima upravlja „Vodovod i kanalizacija Pleven“, Bugarska

U svibnju 2022. uspješno je završena implementacija GIS-a u “ViK” Pleven. U sklopu projekta instalirana je PROGIS programska oprema za vodoopskrbni i kanalizacijski sustav, te su izvršene usluge unosa podataka iz DWG formata. Implementiran je i  softverski modul za vezu između GIS-a i poslovnog informacijskog sustava te su izvršeni pripadajući radovi povezivanja GIS-a i podataka očitanja i naplate. Naposlijetku je održano školovanje na lokaciji naručitelja u trajanju od 5 radnih dana.