Opća programska oprema

Evidencija imovine

Svi portfelji imovine vezani uz komunalnu infrastrukturu imaju prostorni karakter i kao takvi evidentirani su prostorno u tehničkom informacijskom sustavu, a kao imovina u poslovnom informacijskom sustavu.

Ovaj modul ostvaruje vezu između ove dvije evidencije.

Nakon povezivanja podaci o imovini, evidentirani u poslovnom informacijskom sustavu, mogu se koristiti i analizirati GIS tehnologijom kao i svi ostali podaci tehničkog informacijskog sustava.