Odvodnja

Evidencija kvalitete vode

Informatički u potpunosti pokriva potrebe laboratorija za ispitivanje kvalitete otpadnih voda. Osnova za rad modula je prostorni sloj sustava odvodnje s ucrtanim stalnim točkama uzorkovanja ili s ucrtanim poligonima, zonama uzorkovanja te godišnjim planom.

Plan uzorkovanja nema fiksni raster planiranja. Korisnik sam bira preciznost planiranja (kvartalna, mjesečna, tjedna, dnevna). Na raspolaganju je i mogućnost da se bliži periodi planiraju točnije, a udaljeniji manje precizno (npr. moguć je mjesečni plan za cijelu godinu, dok se predstojeći mjesec planira na nivou tjedna, a prvi tjedan na nivou dana).

Lista parametara kvalitete vode je potpuna, u nju su upisane sve vrijednosti maksimalnih dozvoljenih koncentracija pa tako i one iz povijesti.

Unutar laboratorija, na svakom odjelu, odnosno radnom mjestu, pojavljuje se lista za upis rezultata isključivo onih parametara za koje je to radno mjesto zaduženo.

Razvoj modula u GIS okruženju naročito dolazi do izražaja kod ugrađenih prostornih analiza gdje se mogu pregledavati vrijednosti i trendovi po odabranim parametrima i lokacijama.

Modul posjeduje i mogućnost automatskog importa rezultata ispitivanja od strane „vanjskih“ laboratorija.

Rezultate ispitivanja kvalitete vode moguće je objaviti i pregledavati putem PRoGIS Web Preglednika. Kako je moguće da se korištenje Web Preglednika u nekoj mjeri omogući građanima, korisnik odlučuje u kojoj mjeri će ovi podaci postati javni.