Groblja

Osnovni (Geodetski) modul

Stvara i održava osnovnu prostornu evidenciju te atributni opis groblja. Nadgradnja je Desktop Preglednika pa time ima i svu funkcionalnost spomenutog modula.

Groblje je opisano s preko 30 prostornih točkastih, linijskih i poligonskih slojeva. Opis ne obuhvaća samo usko grobove, već omogućava evidenciju parkirališta, staza, koševa za otpatke, klupa sve do hortikulturnog uređenja.

Kod unosa podataka moguće je unaprijed definirati vrijednosti pojedinih atributa u svakom sloju, a za svaki atribut za koji je to bilo moguće otvorene su liste, odnosno katalozi.

Za atribute, čije se vrijednosti koriste u procesu kontrole kvalitete, otvorene su „zaključane“ liste, tj. liste koje korisnik ne može mijenjati.

Grafički editor vrlo je visoke efikasnosti. U njega je ugrađen niz specijaliziranih naredbi. Jedna od njih je naredba za jednostavno crtanje pravokutnih struktura grobova, npr. poravnatih po jednoj osnovici te istog kuta orijentacije. Dio editora je i naredba za crtanje cvjetnih gredica koje se automatski “urezuju“ u poligon zelenih površina s čime se održava stvarna površina zelenih površina.

Najveću vrijednost i funkcionalnost, koju konkurentna rješenja nemaju, čine kontrole popunjenosti atributnog opisa i kontrole kvalitete logičkog unosa podataka. Kontrole korisnika upućuju na sve nekorektnosti unosa, pozicionirajući ga na takve lokacije kako bi se nedostatci otklonili. Postupak unosa podataka nije moguće završiti, tj. podatke nije moguće pohraniti na server prije nego što se otklone svi uočeni nedostaci. U sustav je ugrađeno preko 20 kontrola koje funkcioniraju kao niz sita sa sve sitnijim rasterom na kojem se redom love svi nedostaci.

Ovo je osnovni i prvi modul koji je potreban za uspostavu tehničkog informacijskog sustava groblja. Ostali moduli se prilikom rada oslanjaju na podatke koje stvara Osnovni modul i bez njih ne mogu funkcionirati.

Ne zaboravimo da Modul za povezivanje tehničkog i poslovnog informacijskog sustava povezuje i odgovarajuće podatke za groblja. Web Preglednik moguće je instalirati na groblju kao navigator za posjetitelje u pronalasku određenog groba ili nekog drugog sadržaja.