Vodoopskrba

Evidencija kvarova

Jedna od osnovnih zadaća tvrtke, čija je djelatnost vodoopskrba, je održavanje funkcionalnosti sustava. Otklanjanje kvarova tako predstavlja prioritetne radove. Modul informatički podupire taj proces, ali i stvara kvalitetnu evidenciju koja je temelj optimalizacije rehabilitacije (sanacije) sustava.

Svaka prijava vezana je uz adresu, koja se koristi za odlazak na teren, a svaki kvar je vezan uz odgovarajući vodovodni element kako bi se kasnije mogle raditi kvalitetne analize. U atributnom opisu moguć je i odvojen atributni opis za: vidljivo obilježje kvara, problem, uzrok te način popravka. Svi ovi podaci unose se iz unaprijed pripremljenih zatvorenih lista kako bi se osigurali preduvjeti za buduće kvalitetne analize.

Korisnici koji to žele mogu unutar ovog modula voditi i troškove popravka kvara, ili u tu svrhu, evidenciju kvarova povezivati s radnim nalozima svog poslovnog informacijskog sustava.

U modulu postoji mogućnost evidentiranja svih koraka (radnih postupaka, zaduženja) koji su se izvršavali tokom otklanjanja kvara.

Uz kvar je moguće vezati neograničeni broj dokumenata, kao npr. fotografije ili odštetni zahtjev za osiguravajuće društvo.

Zbog važnosti otklanjanja kvarova, ovaj modul naše stranke s djelatnošću vodoopskrbe nabavljaju među prvim modulima, često odmah nakon osnovnog (geodetskog) modula.