Plin

Veza na nadzorno upravljački sustav

Smisao ove veze nije ambicija da GIS aplikacije preuzmu funkciju nadzorno upravljačkog sustava. To bi bilo besmisleno, jer je upravo SCADA okruženje osmišljeno s tim ciljem. Smisao leži u činjenici da su pored ostalih podataka i podaci iz SCADA-e nužni za rad modula za upravljanje gubicima.

Vezom na nadzorno upravljački sustav tehničkom smo informacijskom sustavu omogućili da može:

  • kalkulirati „ulazak“ plina u pojedinu DMA zonu (dio mreže, jedinica nadzora i upravljanja gubicima),

Kao što je rečeno, rad ovog modula preduvjet je rada modula za upravljanje gubicima.