Dimnjaci

Osnovni (Geodetski) modul

PRoGIS rješenje za dimnjačarsko obuhvaća vođenje prostorne evidencije dimnjaka i svih drugih tehničkih procesa vezanih uz dimnjake unutar GIS okruženja. Prostorna evidencija, osim dimnjaka, uključuje i sve prateće objekte i opremu. Atributnim opisom moguće je opisati i grupacije dimnjaka, dimovode, priključke, trošila, a isto tako moguć je upis upravitelja, predstavnika i vlasnika objekata, stanova i priključaka.Posebna funkcionalnost modula za dimnjake je izdavanje i evidencija radnih naloga te ispis tipskih najava radova. Nakon terenskog pregleda dimnjaka u programskom modulu evidentiraju se nedostatci na svim elementima dimnjaka čime je kasnije omogućena automatska izrada skica s pozicijom nedostataka i rasporedom trošila.Programskim modulom se vrlo lako i brzo mogu pripremiti razni dokumenti kao što su: - izrada stručnog tehničkog nalaza - izrada prijedloga zabrana korištenja - izrada tipskih najava radova - izrada radnih naloga - izrada skica nedostataka s rasporedom trošila - priprema za izdavanje računa za obavljene usluge na dimnjaku. Nakon tehničkog pregleda dimnjaka ili nakon obavljenih radova, kao što su čišćenje dimovoda, kotlova, paljenje smole i slično, moguće je po tipu usluge izrađivati razne analize i statistike. Pregledavanje izvršenih usluga moguće je i po broju predmeta (narudžbenica, ugovor), po objektu ili upravitelju objekta i slično.Standardizirana baza podataka u koju se vrši kontrolirani unos atributa (unos iz unaprijed pripremljenih kataloga), omogućava korisniku modula razne vrste vizualizacija podataka po bilo kojem od upisanih atributa. Tako je npr. moguće iscrtavanje objekata po upravitelju ili po vremenu proteklom od zadnjeg potpunog čišćenja.Svim korisnicima PRoGIS Desktop Preglednika i Web Preglednika (ukoliko se podaci o dimnjacima objavljuju na Internetu) može se omogućiti da Info naredbom saznaju sve podatke o dimnjacima.