Vodoopskrba

Eksport u hidrauličke modele

Ovaj modul eksportira sve mjerodavne podatke o mreži, objektima, opremi te potrošnji u programsku opremu za hidraulička modeliranja. Pošto većina te programske opreme može učitati podatke u Epanet formatu odlučili smo se za eksport u taj format. Eksport se vrši u ASCII i ESRI shape obliku. Pojavi li se potreba podrške i nekog drugog formata, vrlo rado ćemo to učiniti.

Bit funkcioniranja modula svodi se na potrebu transformacije geodetski orijentiranih podataka osnovnog modula u topologiju oblika „čvor-dionica“ koju zahtijevaju hidraulički modeli. Dodatni problem, kojeg ovaj modul rješava je i transformacija sve opreme koja je u geodetskom modulu evidentirana kao točka (pumpa, zasun, redukcija pritiska, ...) u dionicu, kako zahtijeva hidrauličko modeliranje.

Veza na poslovni informacijski sustav koristi se za definiranje srednje dnevne potrošnje u čvorovima modela. Algoritam samostalno „premješta“ spomenutu potrošnju iz centroida adresa, (pozicija evidencije potrošača) ili točaka mjesta priključenja (pozicije vodomjera u sustavu) u čvorove modela. Za hidrauličke modele koji imaju ugrađenu tu funkcionalnost mogu se eksportirati i originalne točke pozicije potrošnje.

Za rad ovog modula, pored Osnovnog (Geodetskog) modula preduvjet je i instalacija Modula za dodatni hidraulički opis, a ukoliko želite u hidraulički model prenijeti i osnovne podatke o opterećenju (potrošnji) onda je potrebno instalirati i Modul za povezivanje s poslovnim informacijskim sustavom.

Bilo da korisnik sam vrši hidrauličke analize ili za to koristi usluge projektantskih tvrtki, ovaj modul bit će mu od velike koristi. Njime se, u svakom trenutku, može stvoriti ažuran hidraulički model sustava kojim upravljate.