Plin

Upravljanje gubicima

Ovaj modul spada u kategoriju najkompleksnijih modula koje nudimo korisnicima. Za svoj rad traži niz podataka, koje ostvaruju drugi moduli. Prije njega svakako moraju funkcionirati: Osnovni (Geodetski) modul, Modul za povezivanje s nadzorno upravljačkim sustavom, Modul za povezivanje s poslovnim informacijskim sustavom, a poželjno je da mu prethode i Modul za evidenciju kvarova te Modul za manipulaciju zatvaračima.

Modul evidentira zone DMA (District Metering Areas) koje predstavljaju jedinice nadzora i upravljanja gubicima. Algoritam prilikom stvaranja nove DMA zone provjerava topologiju zone (njen pravilan odnos prema plinskoj mreži, objektima, mjernoj opremi, zatvaračima i potrošačima). Pri tome upozorava na sve potencijalne nelogičnosti, očekujući da ih korisnik otkloni. Iz liste mjerača protoka samostalno stvara algoritam pomoću kojega će izračunavati količinu plina koja ulazi, ostaje u zoni.

Poslovni informacijski sustav je mjesto izvora podataka o registriranoj potrošnji što osigurava veza prema poslovnom dijelu informacijskog sustava.

Tokom rada modul upozorava na neočekivana povećanja ulaska plina u pojedinu zonu. Sve ostale analize temelje se na analizi malih noćnih dotoka.

Algoritam manipulacije zatvaračima ovdje pomaže definirati subzone kojima se sužava područje traženja mjesta kvara.