Plin

Dodatni hidraulički opis

Osnovni (Geodetski) modul, kao što i sam naziv kaže, prikuplja osnovne, uglavnom geodetski orijentirane podatke o sustavu distribucije plina. Ovaj modul tu bazu nadopunjuje podacima koji su pored osnovnih podataka potrebni za hidrauličku analizu (unutarnji profil cjevovoda za određeni tip cijevi, smjerove nepovratnih ventila, logiku djelovanja mjerno regulacijskih stanica, ...). Ovaj modul preduvjet je za rad modula „Eksport u hidrauličke modele“.

Kao i svaki PRoGIS samostalni modul i ovaj modul može u informacijskom sustavu korisnika biti instaliran na bilo koje radno mjesto. Tako ga je moguće instalirati paralelno na radna mjesta s Geodetskim modulom, Modulom za hidraulički eksport ili na neko treće radno mjesto koje nema ove module.