Vodoopskrba

Zamjena vodomjera

Ova funkcionalnost najčešće je dio poslovnog informacijskog sustava. Razvijena je u GIS okruženju te pruža prostorni pregled i analizu podataka vodomjera i s njima povezanih podataka.

Modul skrbi kako za redovne tako i za izvanredne promjene vodomjera. Jedna od prednosti modula, u usporedbi s uobičajenom procedurom, je prostorno stvaranje radnih naloga, tj. stvaranje naloga zaokruživanjem nekog dijela sustava (naselja), te odabirom vodomjera koji se moraju promijeniti u tekućoj godini.

Očitanja vodomjera eksportiraju se u poslovni informacijski sustav kako bi se pravilno mogao vršiti obračun usluge. Modul izrađuje sve radne naloge i obrasce za izlazak na teren, a korisniku je na raspolaganju i kvalitetna statistika te analize izvršenih poslova kao i poslova koje još treba izvršiti u tekućoj godini.

Radne naloge izvanrednih promjena vodomjera moguće je preuzimati iz modula Evidencije kvarova.