Plin

Evidencija kvarova

Jedna od osnovnih zadaća tvrtke, čija je djelatnost distribucija plina, održavanje je funkcionalnosti sustava. Otklanjanje kvarova tako predstavlja prioritetne radove. Modul informatički podupire taj proces, ali i stvara kvalitetnu evidenciju koja je temelj optimalizacije rehabilitacije (sanacije) sustava.

Svaka prijava vezana je uz adresu koja se koristi za odlazak na teren, a svaki kvar je vezan uz odgovarajući element plinske mreže kako bi se kasnije mogle raditi kvalitetne analize. U atributnom opisu moguć je i odvojen atributni opis vidljivog obilježja kvara, problema, uzroka te načina popravka. Svi ovi podaci unose se iz unaprijed pripremljenih zatvorenih lista kako bi se kasnije osigurale kvalitetne analize.

Korisnici koji to žele mogu unutar ovog modula voditi i troškove popravka kvara, ili u tu svrhu, evidenciju kvarova povezivati s radnim nalozima svog poslovnog informacijskog sustava.

U modulu postoji mogućnost evidentiranja svih koraka (radnih postupaka, zaduženja) koji su se izvršavali tokom otklanjanja kvara.

Uz kvar je moguće vezati neograničeni broj dokumenata, npr. fotografiju ili odštetni zahtjev za osiguravajuće društvo.

Zbog važnosti otklanjanja kvarova, ovaj modul naše stranke s djelatnošću distribucije plina nabavljaju među prvim modulima, često odmah nakon Osnovnog (Geodetskog) modula.