Vodoopskrba

Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija

Modul planira i registrira sve preglede i tretmane vezane uz dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju vodoopskrbnih objekata.

Pored ostalog, vodi se prostorna i vremenska evidencija svih korištenih sredstava te njihove količine.

Planiranje aktivnosti je izdvojena rutina PRoGIS sustava, pa kao takva ima jednaku funkcionalnost koja je već opisana kod modula za Evidenciju kvalitete vode.