Opća programska oprema

Praćenje investicija

Jedan je od najkompleksnijih modula u našoj ponudi. Namijenjen je vođenju evidencije o komunalnoj infrastrukturi u fazi njezinog planiranja, projektiranja i izvođenja.

U komunalnoj tvrtci koriste ga djelatnici razvoja, vođenja investicija, nadzora te menadžerska struktura koja sudjeluje u ovim procesima ili ih nadzire.

Postupak kreće od evidentiranja potrebe gradnje određene komunalne infrastrukture, njenog smještanja u vremenski raster plana.

Modul prati sve postupke ugovaranja i nadzora izvršenja, bilo da se radi o fazama vezanim uz projektiranje ili uz izvođenje.

Za svaku fazu definirani su specifični koraci kroz koje postupak prolazi. Uz svaki korak vežu se djelatnici koji preuzimaju obavezu izvršenja tog koraka te ostali podaci.

Kroz faze poboljšava se koordinatni i atributni opis infrastrukture koja je predmet investicije. Modul donosi digitalni standard opisa komunalne infrastrukture koji projektantske tvrtke predaju uz predaju projekata.

Praćenje investicije, naravno, podrazumijeva i njen financijski aspekt.

U modul je ugrađena rutina koja pretražuje investicije koje se prostorno preklapaju, a nisu predviđene za isti vremenski period, tj. investicije koje bi se trebale izvoditi istovremeno, a nisu tako planirane.

Zbog toga bi ovaj modul trebao, osim komunalnim tvrtkama, biti zanimljiv i jedinicama lokalne samouprave koje vode investicije za svu komunalnu infrastrukturu. Ovako podižu upravljanje procesima na bitno viši nivo te s lakoćom usklađuju sve intervencije u prostoru bez pojave višekratnog prekopavanja istih lokacija.