Zelene površine

Osnovni (Geodetski) modul

Stvara i održava osnovnu prostornu evidenciju te atributni opis zelenih površina. Nadgradnja je Desktop Preglednika pa s time ima i svu funkcionalnost spomenutog modula.

Zelene površine opisane su poligonskim slojevima zelenih površina, cvjetnih gredica, grmlja i drveća.

Opis ne obuhvaća samo usko hortikulturnu evidenciju nego i staze, koševe za otpatke, klupe...

Kod unosa podataka moguće je unaprijed definirati vrijednosti pojedinih atributa u svakom sloju, a za svaki atribut za koji je to bilo moguće otvorene su liste, odnosno katalozi. Hortikulturni slojevi sadrže liste svih uobičajenih biljaka s njihovim hrvatskim i latinskim nazivima.

Grafički editor vrlo je visoke efikasnosti. U njega je ugrađen niz specijaliziranih naredbi. Jedna od njih koristi se za crtanje cvjetnih gredica koje se automatski “urezuju“ u poligon zelenih površina s čime se održava stvarna površina zelenih površina.

Najveću vrijednost i funkcionalnost, koju konkurentna rješenja nemaju, čine kontrole popunjenosti atributnog opisa i kontrole kvalitete logičkog unosa podataka. Kontrole korisnika upućuju na sve nekorektnosti unosa, pozicionirajući ga na takve lokacije kako bi se nedostatci otklonili. Postupak unosa podataka nije moguće završiti, tj. podatke nije moguće pohraniti na server prije nego što se otklone svi uočeni nedostaci. U sustav je ugrađeno preko 20 kontrola koje funkcioniraju kao niz sita sa sve sitnijim rasterom na kojem se redom love svi nedostaci.

Ovo je osnovni i prvi modul potreban za uspostavu tehničkog informacijskog sustava zelenih površina.