Odvoz otpada

Osnovni (Geodetski) modul

Stvara i održava osnovnu prostornu evidenciju te atributni opis sustava odvoza otpada. Nadgradnja je Desktop Preglednika pa time ima i svu funkcionalnost spomenutog modula.

Sustav opisan je s preko 20 prostornih točkastih, linijskih ili poligonskih slojeva. Opis ne obuhvaća samo posude, već omogućava evidenciju ruta, vozila, korisnika usluga (broja stanovnika), ...

Kod unosa podataka moguće je unaprijed definirati vrijednosti pojedinih atributa u svakom sloju, a za svaki atribut za koji je to bilo moguće otvorene su liste, odnosno katalozi.

Za atribute, čije se vrijednosti korite u procesu kontrole kvalitete, otvorene su „zaključane“ liste, tj. liste koje korisnik ne može mijenjati.

Grafički editor vrlo je visoke efikasnosti. U njega je ugrađen niz specijaliziranih naredbi. Jedna od njih je naredba za kompleksno crtanje ruta koja usput „prazni“ posude.

Najveću vrijednost i funkcionalnost, koju konkurentna rješenja nemaju, čine kontrole popunjenosti atributnog opisa i kontrole kvalitete logičkog unosa podataka. Ne postoji element čiji se funkcionalna pravilnost prostornog položaja prema drugim dijelovima sustava ne kontrolira. Kontrole korisnika upućuju na sve nekorektnosti unosa, pozicionirajući ga na takve lokacije kako bi se nedostatci otklonili. Postupak unosa podataka nije moguće završiti, tj. podatke nije moguće pohraniti na server prije nego što se otklone svi uočeni nedostaci. U sustav je ugrađeno preko 50 kontrola koje funkcioniraju kao niz sita sa sve sitnijim rasterom na kojem se redom love svi nedostaci.

Modul omogućava istovremenu promjenu podataka od strane više korisnika bez mogućnosti preklapanja promjena. Postupak se temelji na definiranju poligona interesa, odnosno područja na kojem korisnik želi mijenjati podatke. Specificirano područje se rezervira za rad samo jednog korisnika. Na raspolaganju je i direktno atributno editiranje bez obaveze definiranja područja interesa. Ovakav atributni unos ili izmjena podataka moguć je samo za dio atributa koji nisu ključni u postupku kontrola.

U posebnom dijelu modula korisnik si može unaprijed stvoriti i atributno opisati sve tipove posuda, vozila, itd., kako bi se kasnije atributni opis sveo samo na odabir odgovarajućeg tipa.

Ovo je osnovni, prvi modul potreban za uspostavu tehničkog informacijskog sustava odvoza otpada. Ostali moduli se prilikom rada oslanjaju na podatke koje stvara osnovni modul i bez njih ne mogu funkcionirati.

Modul za povezivanje tehničkog i poslovnog informacijskog sustava odnosi se i na set podataka odvoza otpada. Posebno naglašavamo mogućnost povezivanja Modula za praćenje vozila i ovog modula.