Opća programska oprema

Servis za izradu izvještaja

Ovaj web servis zadužen je za automatsko kreiranje i održavanje izvještaja o karakteristikama komunalne infrastrukture, njenog funkcioniranja, izvršenju obaveza djelatnika, te svim ostalim podacima koji se vode u tehničkom informacijskom sustavu ili informacijskim sustavima koji su na njega povezani.

U suradnji s korisnikom definira se lista zanimljivih izvještaja, npr.:

  • dužina izgrađene mreže po godinama,

  • broj kvarova po tipu i po općinama,

  • gubitak vode po DMA zonama,

  • broj izdanih suglasnosti po tipu i djelatniku.

Izvještaji se izrađuju u formi tabela i grafikona. Sve osobe koje imaju pravo dostupa do određenog izvještaja, mogu do njegove ažurne verzije doći u bilo kojem trenutku i na bilo kojoj lokaciji, samo s pristupom Internetu.

U postavkama se, za svaku osobu definira: period, lista izvještaja i način na koji joj se dostavljaju izvještaji (npr. jednom tjedno se šalje e-mail tajnici direktora).

Ovim modulom rukovodeća struktura komunalne tvrtke na jednostavan i efikasan način prati razvoj i funkcioniranje komunalne infrastrukture u svom upravljanju te radne učinke svojih djelatnika.