Vodoopskrba

Veza na nadzorno upravljački sustav

Smisao ove veze nije ambicija da GIS aplikacije preuzmu funkciju nadzorno upravljačkog sustava. To bi bilo neopravdano, jer je upravo SCADA okruženje osmišljeno s tim ciljem. Smisao povezivanja leži u činjenici da su pored ostalih podataka i podaci iz SCADA-e nužni za rad modula za upravljanje gubicima.

Ovakvom vezom smo tehničkom informacijskom sustavu omogućili da može:

  • kalkulirati „ulazak“ vode u pojedinu DMA zonu (dio mreže, jedinica nadzora i upravljanja gubicima),

  • analizirati tlakove i eventualno šumove kako bismo lakše odredili položaj curenja.

Kao što je rečeno, funkcioniranje ovog modula preduvjet je rada modula za upravljanje gubicima.