Vodoopskrba

Higijensko sanitarna zaštita

Planira izvršenje higijensko sanitarnih pregleda vodoopskrbnih objekata i evidentira sve uočene probleme, bilo interno kroz preventivne preglede, ili kao primjedbe inspekcije.

Preventivni pregledi zasnivaju se na dodatnom opisu lokacija. Dodatni opis sadrži listu objekata i prostorija od kojih se ti objekti sastoje te liste elemenata koji se u prostorijama provjeravaju.

Planiranje aktivnosti je izdvojena rutina PRoGIS sustava, pa kao takva ima jednaku funkcionalnost koja je već opisana kod modula za Evidenciju kvalitete vode.