Plin

Osnovni (Geodetski) modul

Stvara i održava osnovnu prostornu evidenciju te atributni opis cjevovoda, objekata i opreme sustava distribucije plina. Nadgradnja je Desktop Preglednika pa tako ima i svu funkcionalnost spomenutog modula.

Sustav je opisan s preko 40 prostornih točkastih, linijskih ili poligonskih slojeva. Opis ne obuhvaća samo usko cjevovode, opremu i objekte plinske mreže, već omogućava evidenciju signalnih kablova i opreme, katodne zaštite, sve do sloja u kojem korisnici mogu prijavljivati nedostatke u podacima.

Kod unosa podataka moguće je unaprijed definirati vrijednosti pojedinih atributa u svakom sloju, a za svaki atribut za koji je to bilo moguće otvorene su liste, odnosno katalozi.

Za atribute, čije se vrijednosti koriste u procesu kontrole kvalitete, otvorene su „zaključane“ liste, tj. liste koje korisnik ne može mijenjati.

Grafički editor vrlo je visoke efikasnosti. U njega je ugrađen niz specijaliziranih naredbi. Jedna od njih je naredba za kompleksno pomicanje koja omogućuje da se s pomakom određenog čvorišta, npr. s pomakom T komada, automatski pomaknu i sve tri cijevi te ugrađeni zasuni.

Najveću vrijednost i funkcionalnost, koju konkurentna rješenja nemaju, čine kontrole popunjenosti atributnog opisa i kontrole kvalitete logičkog unosa podataka. Ne postoji tip cjevovoda, opreme ili objekta čiji se funkcionalna pravilnost prostornog položaja prema drugim dijelovima sustava ne kontrolira. Kontrole korisnika upućuju na sve nekorektnosti unosa, pozicionirajući ga na takve lokacije kako bi se nedostatci otklonili. Postupak unosa podataka nije moguće završiti, odnosno podatke nije moguće pohraniti na server prije nego što se otklone svi uočeni nedostaci. U sustav je ugrađeno preko 50 kontrola koje funkcioniraju kao niz sita sa sve sitnijim rasterom na kojem se redom „love“ svi nedostaci.

Nužnost ovakvog pristupa proizlazi iz činjenica, da nedovoljno provjereni ili neprovjereni podaci teško mogu biti temelj za rad svih predviđenih modula koji te podatke kasnije koriste i u prilično kompleksnim procedurama. Možda je najilustrativniji primjer potreba da programska oprema pronađe sve zasune koje treba zatvoriti prilikom prijave kvara te ispiše potrošače koji pri tome ostaju bez plina. Svaka greška u podacima ovakav proces u potpunosti onemogućava ili, što je još lošije, predlaže kriva rješenja.

Modul omogućava istovremenu promjenu podataka od strane više korisnika bez mogućnosti preklapanja promjena. Postupak se temelji na definiranju poligona interesa, odnosno područja na kojem korisnik želi mijenjati podatke. Specificirano područje se rezervira za rad samo jednog korisnika. Na raspolaganju je i direktno atributno editiranje bez obaveze definiranja područja interesa. Ovakav atributni unos ili izmjena podataka moguć je samo za dio atributa koji nisu ključni u postupku kontrola.

U posebnom dijelu modula korisnik si može unaprijed stvoriti i atributno opisati sve tipove cijevi i opreme, kako bi kasnije atributni opis sveo samo na odabir odgovarajućeg tipa cijevi ili opreme.

Ovo je osnovni i prvi modul koji je potreban za uspostavu tehničkog informacijskog sustava distribucije plina. Ostali moduli se prilikom rada oslanjaju na podatke koje stvara osnovni modul i bez njih ne mogu funkcionirati