Plin

Eksport u hidrauličke modele

Ovaj modul eksportira sve mjerodavne podatke o mreži, objektima, opremi te potrošnji u programsku opremu za hidraulička modeliranja. Eksport se vrši u ASCII i ESRI shape obliku. Pojavi li se potreba podrške i nekog drugog formata, vrlo rado ćemo to učiniti.

Bit funkcioniranja modula svodi se na potrebu transformacije geodetski orijentiranih podataka Osnovnog modula u topologiju oblika „čvor-dionica“ koju zahtijevaju hidraulički modeli. Dodatni problem, kojeg ovaj modul rješava je i transformacija sve opreme koja je u geodetskom modulu evidentirana kao točka (zasun, redukcija pritiska, ...) u dionicu, kako zahtijeva hidrauličko modeliranje.

Veza na poslovni informacijski sustav koristi se definiranje srednje dnevne potrošnje u čvorovima modela. Algoritam sam „premješta“ spomenutu potrošnju iz centroida adresa, mjesta (točaka evidencije potrošača) ili točaka mjesta priključenja (pozicije plinomjera u sustavu) u čvorove modela. Za hidrauličke modele koji imaju ugrađenu tu funkcionalnost mogu se eksportirati i originalne točke pozicije potrošnje.

Za rad ovog modula, pored Osnovnog (Geodetskog) modula, preduvjet je i instalacija Modula za dodatni hidraulički opis, a ako želimo da se u model prenose i osnovni podaci o opterećenju (potrošnji) onda mora biti instaliran i Modul za povezivanje s poslovnim informacijskim sustavom.

Bilo da korisnik sam vrši hidrauličke analize ili za to koristi usluge projektantskih tvrtki, ovaj modul bit će mu od velike koristi. Njime se u svakom trenutku može stvoriti ažuran hidraulički model sustava kojim upravljate.