Opća programska oprema

Veza na poslovni informacijski sustav

Poslovni informacijski sustav sadrži niz podataka, zanimljivih u prostoru, pa se potreba veze tehničkog i poslovnog informacijskog sustava nameće sama po sebi. Tehnički informacijski sustav sadrži prostorni položaj svih objekata, opreme i vodova komunalne infrastrukture, a ostvarivanje ove veze omogućuje pristup podacima iz poslovnog informacijskog sustava kroz prostor, a time i njihovo korištenje u svim ponuđenim GIS analizama.

Ovo povezivanje orijentirano je na podatke o korisnicima usluga (potrošačima) koje se za njih vrše ili na podatke koji su vezani uz tu uslugu (npr. broj vodomjera, datum zadnje izmjene, očitanja - potrošnja, ili npr. inventarni broj groba, pokojnici i slično).

Nakon povezivanja podaci poslovnog informacijskog sustava mogu se koristiti za pozicioniranja, vizualizacije, selekcije i statistike i sve prostorne analize na isti način kao što se koriste podaci tehničkog informacijskog sustava.

Veza obuhvaća slijedeću komunalnu infrastrukturu: vodoopskrba, odvodnja, plin, odvoz otpada, optička mrežna infrastruktura te groblja.

Ovi podaci često su preduvjet kvalitetnog funkcioniranja ostalih modula, npr. kod vodoopskrbe pri upravljanju gubicima u postupku bilanciranja prodane vode unutar DMA zona.

Mogućnost GIS dostupa i analize podataka poslovnog informacijskog sustava bitno podiže funkcionalnost cjelokupnog informacijskog sustava.