Opća programska oprema

Desktop Preglednik

Osnova je za razvoj i rad svih ostalih desktop specijaliziranih modula. Ukoliko nema instaliranih dodatnih modula, to je klasičan GIS preglednik sa svim uobičajenim funkcionalnostima namijenjenim za dostup do podataka i njihovu analizu.

Prostorna pozicioniranja, odnosno traženja lokacija u prostoru, moguća su po: adresama, parcelama, objektima, opremi komunalne infrastrukture, korisnicima usluge, koordinatama, ulici, općini, naselju i slično.

Modul poznaje sve uobičajene prostorne i atributne selekcije. Posebno je izdvojen logički operator kojim je moguće neograničeno kombinirati spomenute selekcije.

Na raspolaganju je dobro osmišljen alat za izradu statistika. One su moguće uz istovremeno korištenje neograničenog broja atributa. Eksportom rezultata statistike moguće je nastaviti analize i u drugoj programskoj opremi (npr. Excel).

Grafički editor, kao i naredba za mjerenja dužina ili površina za svoju preciznost koristi lovac (snap). Postoje sve vrste naredbi za crtanje i editiranja linija, poligona, točaka i tekstova.

Za vizualizaciju, tj. prilagodbu načina iscrtavanja prostornih podataka na mapi, na raspolaganju je veliki broj simbola i raznovrsnih opcija. Na ovaj način svaki korisnik si može drugačije prilagoditi pogled u prostorne podatke kako bi što lakše uočio i analizirao podatke i tako izvršio svoj trenutni zadatak. Naravno, u sljedećem trenutku vizualizaciju može u potpunosti promijeniti, prilagođavajući je slijedećem zadatku.

Rad s vektorskim i rasterskim podlogama (npr. ortofoto, geodetski nacrti različitih mjerila,...) je u potpunosti automatiziran. U svrhu što bržeg prikaza na mapi ortofoto podloge su piramidizirane, što znači da je rezolucija prikazanog ortofoto snimka, a time i njegova „težina“ ovisna je o trenutnom mjerilu mape. CAD podloge neprimjetno su razrezane na manja područja, a algoritam ih spaja kako bi trenutno pokrio vidljiv dio prostora na mapi.

Ispisi na printere i plotere neograničenog su broja formata s mogućnošću korištenja predložaka koji sadrže logo tvrtke, legendu i ostale uobičajene podatke.

Naš preglednik ima i niz prednosti pred GIS viewer-ima ostalih ponuditelja, a one proizlaze iz dobre usklađenosti programske opreme i vlastitog modela podataka (npr. duži, razumljivi nazivi za sve prostorne slojeve, tabele, atribute, podatke relacijski povezane na prostorne slojeve). Najveću moć, zapravo čini niz specifičnih naredbi, funkcija prilagođenih pojedinoj komunalnoj infrastrukturi. Na ovaj način korisnik dobiva široki spektar funkcionalnosti koji mu ne nudi GIS programska oprema opće namjene.

Ovaj modul potreban je svim radnim mjestima na kojima je predviđena instalacija nekog od specijaliziranih PRoGIS desktop modula, ili radnim mjestima na kojima korisnik ima potrebu vršenja kompleksnih selekcija i analiza. Ostalim radnim mjestima bit će dovoljan samo Web Preglednik.