Opća programska oprema

Praćenje vozila

Programsku opremu za praćenje vozila nudi prilično velik broj tvrtki. Prednost našeg PRoGIS rješenja leži u činjenici da je modul nativni dio tehničkog informacijskog sustava i da zbog toga vrlo jednostavno pristupa svim ostalim podacima informacijskog sustava. U našem modulu se tako uz podloge sa prikazom prometnica i vozila vidi i sva komunalna infrastruktura koju korisnik održava. Modul je moguće povezati s radnim nalozima poslovnog informacijskog sustava, a preko toga i s ostalom GIS programskom opremom i drugim podržanim radnim postupcima (npr. popravak kvarova, uzorkovanje vode, ...). Na ovaj način se, pored praćenja vozila u prostoru i vremenu, mogu analizirati i uzroci koji su doveli do potrebe prisutnosti vozila na određenim lokacijama te količina provedenog vremena za izvršenje predviđenih radnih obaveza.

Pored ruta, uočljivo su obilježena i dobro atributno opisana i sva duža stajanja. Podaci se odnose, kako na trenutno stanje, tako i na podatke iz prošlosti.

Tvrtka Protok d.o.o. izrađuje i nudi opisanu programsku podršku. Na zahtjev korisnika, a u suradnji s partner tvrtkama, možemo ponuditi i kompletnu uslugu.