Vodoopskrba

Manipulacija zatvaračima

Iz našeg iskustva mnoge komunalne tvrtke imaju problem što im se nakon intervencije u vodoopskrbnom sustavu, odnosno nakon zatvaranja određenog broja zatvarača zna dogoditi da poneki zatvarač ostane zatvoren. Naime, kad se pokušava izolirati neki dio vodoopskrbnog sustava u cilju pražnjenja od vode kako bi se na njemu mogli izvoditi radovi, obično je potrebno zatvoriti više zatvarača. Nažalost, nakon popravka, čim se otvori prvi zatvarač, korisnici na tom području dobiju vodu, pa se zaboravlja otvoriti sve prethodno zatvorene zatvarače. Ovo se čak češće događa u velikim komunalnim tvrtkama u kojima često nije ista osoba napravila predzatvaranje i ponovno otvaranje za uspostavu opskrbe vodom.

Ovaj modul, nakon što mu se odredi lokacija na vodoopskrbnoj mreži, predlaže zatvarače koje je potrebno zatvoriti, te pronalazi sve potrošače koji pri tome ostaju bez vode. Modul razlikuje dijelove mreže i potrošače koji bezuvjetno u potpunosti ostaju bez vode te dijelove mreže koji će imati vodoopskrbu do ispražnjenja vodospreme.

U slučaju neispravnosti zatvarača kojeg je potrebno zatvoriti, algoritam predlaže zatvaranje alternativnih zatvarača.

Modul se koristi za evidenciju i kontrolu stvarnih događaja manipulacija sa zatvaračima, ali i za planiranja i predviđanja mogućih događaja, tj. analiziranja mogućih posljedica eventualnih događaja.

Modul posebno izdvaja događaje u kojima prilikom manipulacije zatvaračima, bez vode ostaju ili bi mogli ostati »osjetljivi« potrošači, kao što su bolnice, škole, tvornice i slično.