Vodoopskrba

Upravljanje gubicima

Ovaj modul spada u kategoriju najkompleksnijih modula koje nudimo korisnicima. Za svoj rad traži niz podataka koje ostvaruju drugi moduli. Prije njega svakako moraju funkcionirati Osnovni (Geodetski) modul, Modul za povezivanje s nadzorno upravljačkim sustavom, Modul za povezivanje s poslovnim informacijskim sustavom, a poželjno je da mu prethode i Modul za evidenciju kvarova te Modul za manipulaciju zatvaračima.

Modul evidentira zone DMA (District Metering Areas) koje predstavljaju jedinice nadzora i upravljanja gubicima. Algoritam prilikom stvaranja nove DMA zone, provjerava topologiju zone (odnosno njen pravilan odnos prema vodoopskrbnoj mreži, objektima, mjernoj opremi, zatvaračima i potrošačima). Pri tome upozorava na sve potencijalne nelogičnosti, očekujući da ih korisnik otkloni. Iz liste mjerača protoka i nivoa samostalno stvara algoritam pomoću kojega će izračunavati količinu vode koja ulazi, ostaje u zoni.

Poslovni informacijski sustav je mjesto izvora podataka o registriranoj potrošnji što osigurava veza prema poslovnom dijelu informacijskog sustava.

Tokom rada modul upozorava na neočekivana povećanja ulaska vode u pojedinu zonu. Sve ostale analize temelje se na analizi malih noćnih dotoka, sukladno IWA preporukama.

Algoritam manipulacije zatvaračima ovdje pomaže definirati subzone kojima se sužava područje traženja mjesta kvara.

S obzirom na činjenicu da će se naknada za korištenje vode zaračunavati na osnovu zahvaćene vode, a ne kao do sada na osnovu prodane vode, bitno će porasti troškovi gubitaka. Upravljanje gubicima tako postaje još neophodno, a time i ovaj modul još zanimljiviji.