Opća programska oprema

Uzdužni profil

Modul je primjenjiv za svu linijsku infrastrukturu (odvodnja, vodoopskrba, plin, javna rasvjeta, DTK, optička mrežna infrastruktura) uz uvjet kvalitetnog unosa visinskog opisa.

Prilikom pokretanja modula otvara se novi prozor za prikaz uzdužnog profila. U tom prozoru se iscrtavaju infrastrukturni vodovi i objekti u svojoj realnoj dimenziji (ne samo linijski ili točkovno, već površinski). Iscrtani uzdužni profil zadržava vezu prema izvornom GIS sloju pa i ovdje funkcionira dobar dio GIS naredbi koje nudi okruženje (npr. info za prikaz atributa, odmjeravanja ,...) . Kako se isti element komunalne infrastrukture vizualizira i na situaciji i na uzdužnom profilu (doduše različitim simbolom), prikazi tog elementa ostaju „povezani“ pa tako npr. selekcija elementa na situaciji selektira taj element i na uzdužnom profilu i obrnuto.

Uzdužni profil iscrtava se odabirom dionica na situaciji. Ne postoji ograničenje u odabiru dužine dionica, programski modul će prilagoditi mjerilo odabranoj dužini.

Korisniku je na raspolaganju niz naredbi za analizu uzdužnog profila. Rezultati analiza mogu se prikazati u info prozoru ili se može uključiti opcija dodatnog tekstualnog opisa uzdužnog profila koji je na taj način pripremljen za ispis.

Sastavni dio modula je export uzdužnog profila u uvriježenom projektantskom stilu, papir visine A4 beskonačne dužine s automatskom translacijom profila po visini kako bi se crtež smjestio u predodređenu visinu. Kompletan horizontalni i visinski opis uzdužnog profila ispisan je u donjem dijelu crteža na uobičajeni način.

Uzdužnom profilu komunalnog voda mogu se dodati i presjeci s trasama svih ostalih komunalnih vodova koji su evidentirani u PRoGIS sustavu.

Ne postoji lakši i učinkovitiji način visinske analize trase komunalnog voda od iscrtavanja njegovog uzdužnog profila. Za analize sustava odvodnje kod kojih je visinski opis najsloženiji, a padovi ključni za pravilno funkcioniranje, ovaj modul je praktično nezaobilazan.