Kao rukovoditelj Informatike Zagrebački Holding - podružnica Vodoopskrba i odvodnja mogu reći da smo zadovoljni s uslugama firme ProtOK koja nam održava aplikacije GIS sustava. Naročito se ovo zadovoljstvo povećalo u zadnje vrijeme nakon unapređenja nekih aplikacija, posebno web varijanti te doradi Aplikacije za kvarove mreže te novih varijanti ProAqua u Odjelu katastra. Nadam se da ćemo nastaviti i dalje sa sličnim poboljšanjima na obostrano zadovoljstvo.

- Želimir Delač, dipl.inž.el., Zagrebački Holding, podružnica Vodoopskrba i odvodnja

Program (softver) GIS-a firme Protok Zagreb predstavlja veliki iskorak, ali i izazov za svako komunalno poduzeće. Nakon instalacije programa i obuke osoblja koje će se baviti ovom problematikom, postaje jasno o koliko snažnom alatu se radi jer nudi se mnogo raznih aplikacija za unos, pohranu ali i analizu različitih podataka. Značajna prednost je i moguća nadogradnja sa srodnim poslovnim programima kao i ono što vrijedi naglasiti : - Prepoznavanje i kompletiranje podataka sa obaveznom analitikom što omogućuje donošenje ispravnih poslovnih odluka. Svaka neozbiljnost i zastoj u dinamici prikupljanja podataka na terenu predstavljaju veliku opasnost za svako poduzeće i neuspjeh sa svim posljedicama.

- Vlado Franjić, dipl. ing. str. , tehnički direktor JP Vodovod Bihać